หมายเลขกระทู้ [042453] หิมาลายัน บลูพ้อย เพศเมีย หน้าบี้ พร้อมย้ายบ้าน

หิมาลายัน บลูพ้อย เพศเมีย หน้าบี้ พร้อมย้ายบ้าน

ร า ย ล ะ เ อี ย ด น้ อ ง แ ม ว
เกิดวันที่ : 05-10-2017 (ผู้หญิง)
ราคา 16,900 บาท
✔เราเลี้ยงแมวแบบระบบปิด แมวอยู่ห้องแอร์ตลอด 24 ชม.
✔ทานอาหารเกรด Human-grade (เกรดเดียวกับอาหารคน)/เสริมนมแพะ/วิตามิน
✔วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว 2 เข็ม
✔วัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย 1 เข็ม
✔ถ่ายพยาธิภายใน 2 ครั้ง
✔หยอดRevolution 1ครั้ง
✔น้องเข้ากระบะทรายเองได้แล้ว
✔ทานอาหารเม็ดเองได้แล้ว
ก า ร จั ด ส่ ง
✔มีบริการส่งฟรีในพื้นที่ใกล้เคียง(แมวอยู่จังหวัดสมุทรปราการ)
✔มีบริการส่งในจังหวัดใกล้เคียง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
✔มีบริการส่งทางเครื่องบิน +ค่าส่ง+ค่าBox ,1000 บาท
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร จั ด ส่ ง
หากลูกค้ามารับด้วยตัวเอง มัดจำ2,000บาท (ส่วนที่เหลือจ่ายวันมารับน้อง)
หากให้ผู้ขายเป็นคนจัดส่ง ต้องโอนค่ามัดจำ50%ของค่าตัวแมว
หากส่งทางเครื่องบิน ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันขึ้นเครื่อง2วัน
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
โทร : 098-478-6426
Line : aliszakittenscats
Line Official : @pop2471b

ราคา : 16900
ชื่อผู้ขาย : Aliszz
เบอร์โทรศัพท์ : 0984786426
อีเมล์ : -
[16-01-2561 , 09:51:30] / อ่าน, ตอบ [235, 0] / IP [124.120.81.xxx] / Login [lovecat_home]